هیئت جان نثاران عاشورای حسینی خمینی شهر

هیئت جان نثاران عاشورای حسینی 67


کد آوای انتظار مداحی از رسول عموشاهی ویژه محرم سری 92+همراه اول

 

46833     بی قرار نگاه       

  

46832     بیت الرحرم

        
46831     ذکر      

   
46830     شاه عالم    

    
46829     نجاتم بده    


46828     نرسیدم به کربلات    


46827     مثال حیدر

    
46826     گنبد شاه عالم  

    
46825     گل کی بود به صحرا


46834     دل خونتم


چهارشنبه بیست و دوم آبان 1392 توسط هیئت جان نثاران |

طبقه بندی: کدهای اهنگ پیشواز مذهبی 

پیشواز استاد جمال خجسته

با نوای استاد جمال خجسته

۵۵۱۶۶۹۷  وادی کرب و بلا
۵۵۱۶۶۹۸ سالار زینب
۵۵۱۶۶۹۹ ای مرغ سحر
۵۵۱۶۷۰۰ ای که گرفتی به دوش
۵۵۱۶۷۰۱ اگر شب تا سحر
۵۵۱۶۷۳۷ اباالفضل ای علمدار رشید
ارسال کد به 7575

آوای انتظار ×همراه اول×
۳۱۱۵۵  وادی کرب و بلا
۳۱۱۵۶  سالار زینب
۳۱۱۵۷ ای مرغ سحر
۳۱۱۵۸  ای که گرفتی به دوش
۳۱۱۵۹ اگر شب تا سحر
۳۱۱۴۱ اباالفضل ای علمدار رشید
ارسال کد به 8989


شنبه دوم دی 1391 توسط هیئت جان نثاران |

طبقه بندی: کدهای اهنگ پیشواز مذهبی 

کد پیشواز احمد صالح

کد پیشواز احمد صالح

٥٥١٢٢١٥ مرغ شب احمد صالح ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٥٥١٢٢١٦ واویلا احمد صالح ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٥٥١٢٢١٧ مرغ پر بسته احمد صالح ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٥٥١٢٢١٨ کس ندیده در عالم احمد صالح ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٥٥١٢٢١٩ زیارت عاشورا احمد صالح ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٥٥١٢٢٢٠ نان آور یتیمان احمد صالح ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٥٥١٢٢٢١ مرو مرو احمد صالح ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٥٥١٢٢٢٢ زینب احمد صالح ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٥٥١٢٢٢٣ عمو جان احمد صالح ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٥٥١٢٢٢٤ فلک احمد صالح ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٥٥١٢٢٢٥ نرسیده است هنوز احمد صالح ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز


چهارشنبه هشتم آذر 1391 توسط هیئت جان نثاران |

طبقه بندی: کدهای اهنگ پیشواز مذهبی 

کد پیشواز احمد رضا فريدوني

کد پیشواز احمد رضا فريدوني

٤٤١٤٠٨٠ فرق خوني تو احمد رضا فريدوني ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٠٨١ حقيقت زلال احمد رضا فريدوني ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٠٨٢ مرد عشق احمد رضا فريدوني ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٠٨٣ همه زندگي بابا احمد رضا فريدوني ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٠٨٤ خدا تورا داد به بابا احمد رضا فريدوني ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٠٨٥ كجا بگردم؟ احمد رضا فريدوني ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٠٨٦ تا گريه احمد رضا فريدوني ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤١٢٩ غروب جاده احمد رضا فريدوني ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤١٣٠ كوچه هاي گم شده احمد رضا فريدوني ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤١٣١ خاطرات عاشقي احمد رضا فريدوني ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٨٣٨ آرزوي كربلا احمد رضا فريدوني ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٨٣٩ باباجون خوش اومدي احمد رضا فريدوني ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٨٤٠ بازوبندش حيدريه احمد رضا فريدوني ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٨٤١ بلبل شيرين زبون احمد رضا فريدوني ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٨٤٢ دردت به جونم باباجون احمد رضا فريدوني ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٨٤٣ اي غم پرور بابا احمد رضا فريدوني ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٨٤٤ گلوي پاره پاره احمد رضا فريدوني ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٨٤٥ غرق خون ماه حسن احمد رضا فريدوني ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٨٤٦ قاسم با روي گلگون احمد رضا فريدوني ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٨٤٧ گل من يك نشان داشت احمد رضا فريدوني ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٨٤٨ گل پرپر احمد رضا فريدوني ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٨٤٩ حرم كودكان احمد رضا فريدوني ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٨٥٠ هركيم هر چيم احمد رضا فريدوني ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٨٥١ اين حسين كيست؟ احمد رضا فريدوني ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٨٥٢ جسم اكبر رعنا احمد رضا فريدوني ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٨٥٣ جونم به قربون حسين احمد رضا فريدوني ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٨٥٤ كفتر دلم احمد رضا فريدوني ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٨٥٥ مادر احمد رضا فريدوني ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٨٥٦ مران ساربان اشتر احمد رضا فريدوني ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٨٥٧ مهر ابوالفضل احمد رضا فريدوني ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٨٥٨ مهر پسر فاطمه احمد رضا فريدوني ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٨٥٩ مولا ابي عبدالله احمد رضا فريدوني ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٨٦٠ عجب رسميه احمد رضا فريدوني ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٨٦١ دار و ندارم احمد رضا فريدوني ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٨٦٢ كبوتر گنبد طلا احمد رضا فريدوني ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٨٦٣ گنبد زردش احمد رضا فريدوني ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٨٦٤ گوش بكنيد احمد رضا فريدوني ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٨٦٥ گوش بكنيد1 احمد رضا فريدوني ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٠٣٤ ولاده فاطمه احمد ساعدی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٢٧٨ حسين يا فرحه الزهرا احمد ساعدی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٥٥١٩٣٣ ياران احمد شاملو و محمدرضا شجريان ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٥٥١٩٣٤ قافله عمر احمد شاملو و محمدرضا شجريان ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز

ارسال کد به ۷۵۷۵


چهارشنبه هشتم آذر 1391 توسط هیئت جان نثاران |

طبقه بندی: کدهای اهنگ پیشواز مذهبی 

کد پیشواز ابوطالب رضایی

کد پیشواز ابوطالب رضایی

٥٥١١٨٧٣ استغاثه یا غیاث المستغین ابوطالب رضایی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٥٥١١٨٩٦ تلاوت قرآن1 ابوطالب رضایی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٥١٢ اي قهرمان كربلا زينب ابوطالب رضایی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٥٢٣ حسين اي شه خوبان ابوطالب رضایی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٥٤٥ يل صف شكن ابوطالب رضایی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٥٥١ سردار ثارالله ابوطالب رضایی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٥٥١٤٤٧٧ یل صف شکن ابوطالب رضایی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٥٥١٤٤٩٤ امشب علمدار ابوطالب رضایی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٥٥١٤٥٠٣ ای قهرمان کربلا زینب ابوطالب رضایی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٥٥١٤٥١٢ گل باغ پیمبر ابوطالب رضایی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز


چهارشنبه هشتم آذر 1391 توسط هیئت جان نثاران |

طبقه بندی: کدهای اهنگ پیشواز مذهبی 

کد پیشواز سوره های قران

کد پیشواز ابوبكر الشاطرى

٤٤١٣٧٢٥ سوره يس.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٧٢٧ سوره علق.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٧٦٣ سوره قدر.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٧٦٨ سوره كوثر.شاطري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٧٧٢ سوره ناس.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٧٩٧ سوره كافرون.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٧٩٨ سوره ماعون.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٧٩٩ سوره مسد.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٨٠٠ سوره تكاثر.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٨٠١ سوره زلزله.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٨٢٠ سوره بينه.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٨٢١ سوره فيل.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٨٢٢ سوره قارعه.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٨٢٣ سوره قريش.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٨٢٤ سوره همزه.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٨٢٧ سوره عاديات.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٨٢٨ سوره تين.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٨٥٢ سوره عصر.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٨٥٦ سوره فلق.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٨٦٠ سوره نصر. شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٩١٥ سوره فجر.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٩١٩ سوره بلد.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٩٢٣ سوره شمس.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٩٢٦ سوره ليل.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٩٢٧ سوره ضحي.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٩٣٢ سوره شرح.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٩٣٧ سوره اعلي.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٩٤٤ سوره بروج.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٩٤٨ سوره انشقاق.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٩٥١ سور انفطار.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٩٥٩ سوره طارق.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٩٦٠ سوره غاشيه.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٩٦٤ سوره مطففين.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٩٦٨ سوره تكوير.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٩٧٥ سوره نبا.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٩٧٩ سوره مرسلات.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٩٨٢ سوره عبس.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٩٨٣ سوره نازعات.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٠٠٧ سوره انسان.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٠١٠ سوره قيامه.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٠١٢ سوره مدثر.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٠١٧ سوره جن.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٠٣٢ سوره مزمل.شاطری ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٠٧٥ سوره قلم.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٠٧٦ سوره حاقه.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٠٧٧ سوره معراج.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٠٧٨ سوره نوح.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٠٧٩ وان يكاد.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤١١٦ قو انفسكم و اهليكم نارا.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤١١٧ سوره ملك.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤١١٨ توبوا الي الله.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٢٣١ آمن الرسول.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٢٣٢ فاني قريب.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٢٣٣ فاذكروني اذكركم.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٢٣٤ قول معروف.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٢٣٥ كتب عليك الصيام.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٢٣٦ لا تلبسوا الحق بالباطل.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٢٣٧ لا يكلف الله الا وسعها.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٢٣٨ شهر رمضان.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٢٣٩ سوره بقره.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٢٤٠ وستعينوا باصبروالصلوه.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٢٤١ وتقوا يوم لا تجزي.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٢٤٢ ينفقون اموالهم.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٢٦٢ لا تزغ قلوبنا.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٢٦٣ شهد الله انه.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٢٦٤ ان الدين عندالله الاسلام.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٢٦٥ قل اللهم مالك الملك.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٢٦٦ ان الفضل بيد الله.منشاوي ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٢٦٧ لن تنالو البر.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٢٦٨ وعتصموا بحبل الله.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٢٦٩ لا تاكلو الربوا.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٢٧٠ سارعوا الي مغفره.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٢٧١ الذين يبخلون.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٢٧٢ كل نفس ذائقه الموت.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٢٧٣ فاغفرلناذنوبنا.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٢٨٨ ان ینصرکم الله.شاطری ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٣٢٣ تعاونوا علي البر والتقوي.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٣٢٤ اكملت لكم دينكم.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٣٢٥ يهدي به الله.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٣٢٦ وبتغوا اليه الوسيله.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٣٢٧ الم تعلم ان الله.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٣٢٨ وليكم الله.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٣٢٩ افلا يتوبون.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٣٣٠ اعلموا ان الله.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٧٣٢ خلقكم من طين.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٧٣٣ خسرالذين.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٧٣٤ ماالحيوه الدنيا.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٧٣٥ هوالقاهرفوق عباده.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٧٣٦ فالق الحب والنوي.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٧٣٧ بديع السموات والارض.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٧٣٨ لاتدركه الابصار.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٧٣٩ يشرح صدره للاسلام.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٧٤٠ غني و ذوالرحمه.شاطري ابوبكر الشاطرى ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز


چهارشنبه هشتم آذر 1391 توسط هیئت جان نثاران |

طبقه بندی: کدهای اهنگ پیشواز مذهبی 

کد پیشواز ابوالقاسم تیر گری

کد پیشواز ابوالقاسم تیر گری

٥٥١٥٤٤ قهرمانان بزرگ ابوالقاسم بسلیانی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٥٥١٤٥٠١ فردا حسین بی یار و یاور می شود ابوالقاسم تیر گری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٥٥١٤٥١٠ اسیری زینب ابوالقاسم تیر گری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٥٠٤ بر سر پيمان حسين ابوالقاسم تیرگری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٥٤٠ پور مجتبي قاسم ابوالقاسم تیرگری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٥٤٩ سقاي طفلان حسين ابوالقاسم تیرگری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز


چهارشنبه هشتم آذر 1391 توسط هیئت جان نثاران |

طبقه بندی: کدهای اهنگ پیشواز مذهبی 

کد پیشواز ابوالفضل کرمی

کد پیشواز ابوالفضل کرمی

٥٥١٤٤١٤ کاروان آه ابوالفضل کرمی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٥٥١٤٤١٥ می سوزم و می سازم ابوالفضل کرمی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٥٥١٤٤١٦ انتظار ابوالفضل کرمی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٥٥١٤٤١٧ انتظار2 ابوالفضل کرمی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٥٥١٤٤١٨ امید ابوالفضل کرمی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٥٥١٤٤١٩ امید2 ابوالفضل کرمی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٥٥١٤٤٢٠ سلطان خرابات ابوالفضل کرمی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٥٥١٤٤٢١ می سوزم و می سازم2 ابوالفضل کرمی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز


چهارشنبه هشتم آذر 1391 توسط هیئت جان نثاران |

طبقه بندی: کدهای اهنگ پیشواز مذهبی 

کد پیشواز ابوالفضل بختیاری

کد پیشواز ابوالفضل بختیاری

٤٤١٣٢٩ دیگه زهرا نمیاد ابوالفضل بختیاری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٣٧ پرستوی علی ابوالفضل بختیاری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٣٣١٢٩٨ خاتون دو عالم، دختر نبی خاتم ابوالفضل بختیاری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٥٠ فدای اسم تو ابوالفضل بختیاری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٤٥ تنها اسیر و خسته منم ابوالفضل بختیاری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٥١٦ آخرین اذان ابوالفضل بختیاری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٥٣٥ یتیمی دردیه درمون نداره ابوالفضل بختیاری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٦٤١ مست می غدیرم ابوالفضل بختیاری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٦٦١ یابن الزهرا حسین ابوالفضل بختياري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٦٦٣ قاسم بن الحسن ابوالفضل بختياري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٦٦٤ خونه خرابم آقا ابوالفضل بختياري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٦٦٥ ساقی دریایی ابوالفضل بختياري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٦٦٩ شیرین تر از جانم ابوالفضل بختياري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٨٢٢ ماه آسمون من ابوالفضل بختياري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٨٢٧ زیارت تو ابوالفضل بختياري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٨٦١ من یادگار عشقم ابوالفضل بختياري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٩٢٠ گل زهرا مدد ابوالفضل بختياري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١١٠٠ همه سرودم ابوالفضل بختياري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١١٠٤ جواد ابن الرضا ابوالفضل بختياري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١١١٧ اگه خدا قبول كنه ابوالفضل بختياري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٩٧٩ شام ولايت علي ابوالفضل بختياري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢٢٩٨ ابن الحسينم ابوالفضل بختياري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢٣٠١ سلاحم اشك و آهم ابوالفضل بختياري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٣١٣ درياي علم ابوالفضل بختياري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٣١٤ پسر سجاد ابوالفضل بختياري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٣١٥ فرزند امام ساجدين ادركني ابوالفضل بختياري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٤٨٧ زهرا عزاداره ابوالفضل بختياري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٤٨٨ جاي زنجير روي دست وپا ابوالفضل بختياري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٩٩٦ مي سوزدتمام پيكرستاره ابوالفضل بختياري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز


چهارشنبه هشتم آذر 1391 توسط هیئت جان نثاران |

طبقه بندی: کدهای اهنگ پیشواز مذهبی 

کد پیشواز ابراهيم رحيمي

کد پیشواز ابراهيم رحيمي

٤٤١١٧٩٨ كريمه ي قم ابراهيم رحيمي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢٩٠٤ هيئت زهرايي ابراهيم رحيمي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢٩٢٢ خلقتم زهرايي است ابراهيم رحيمي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز


چهارشنبه هشتم آذر 1391 توسط هیئت جان نثاران |

طبقه بندی: کدهای اهنگ پیشواز مذهبی 

کد اهنگ ایرانسل ویژه محرم 91 سید مهدی میرداماد

٥٥١٢٧٠ نوشته روِي قلب من نام فاطمه س سید مهدی میرداماد ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٥٥١٤٥٥ دست من و دامان تو سید مهدی میرداماد ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٣٣١٥٩٨ نقش علی سید مهدی میرداماد ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٣٣١٦٠٤ وداع علی سید مهدی میرداماد ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٣٣١٨١٩ طفل سه ساله سید مهدی میرداماد ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٦٦١٣٩٦ غم تو.غم عشق سید مهدی میرداماد ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز


جمعه بیست و ششم آبان 1391 توسط هیئت جان نثاران |

طبقه بندی: کدهای اهنگ پیشواز مذهبی 

کد پیواز ایزانسل ویژه محرم 91 سعید حدادیان


جمعه بیست و ششم آبان 1391 توسط هیئت جان نثاران |

طبقه بندی: کدهای اهنگ پیشواز مذهبی 

پیشواز ایرانسل ویژه محرم 91 حمید علیمی

٤٤١٨٢٠ فدای سقا خونت حمید عليمي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٥٣٨ صاحب زمان گم كرده ام حمید عليمي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٧١٣ دل بردي از من به يغما حمید عليمي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢٢٥١ دلم گرفته بهونه حسين حمید علیمی.هیئت عزاداران ٢٥٠٠ ریال ٣٠


جمعه بیست و ششم آبان 1391 توسط هیئت جان نثاران |

طبقه بندی: کدهای اهنگ پیشواز مذهبی 

پیشواز ایرانسل ویژه محرم 91 حمید علیمی

٤٤١٨٢٠ فدای سقا خونت حمید عليمي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٥٣٨ صاحب زمان گم كرده ام حمید عليمي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٧١٣ دل بردي از من به يغما حمید عليمي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢٢٥١ دلم گرفته بهونه حسين حمید علیمی.هیئت عزاداران ٢٥٠٠ ریال ٣٠


جمعه بیست و ششم آبان 1391 توسط هیئت جان نثاران |

طبقه بندی: کدهای اهنگ پیشواز مذهبی 

ویژه محرم 91

 ٣٣١٢٩٧ هستی من رفته از دست حاج منصور ارضی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٦٧٥ اربعین یعنی قدی از غم خمید حاج منصور ارضی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٦٧٧ ای قبله هدایت حاج منصور ارضی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٦٥٠ یا حسین ای آرام دل حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٧٨٦ مدینه منزل قرآن حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٨٢٤ یا رضا عزیز زهرا حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٨٦٠ داغ رقیه دیده ام حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٨٦٦ ماه این الرجبیون حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٩٢٢ سلطان قلب من حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٠٩٩ گل رضا حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٤٨٦ سلام ماه خدا حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٥٥٧ سلام سلام ماه خدا حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٦٣٧ دو كوهه حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٧٧١ داغ صادق حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٧٧٦ سلام به غربت صادق حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢٠٠٢ دعاي عرفه حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢٠١٨ دعاي عرفه.اشتياق حسين حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢٠٦١ كفن پوشان زينب حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢٠٦٥ طفلان زينب حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢٠٦٧ زينبا جانم فدايت حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢٠٨٨ اي عمو حسين حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢٠٩١ پيش تو جان دهم حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢٠٩٤ در فكر عزيز زهرايم حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢٠٩٥ اي اسيرت هر دل آزاده حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢٠٩٧ كوفيان پيمان شكستند حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢١٠٢ مسلمت شد غريب حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢١٢٢ مهمان يك شبم حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢١٢٣ مهربان پدر حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢١٦١ قامت علي اكبر حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢١٦٩ بي ساقي حرم چه كنم حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢٣٠٣ سيد و ساجدينم حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢٦٩٤ بيا دورت بگردم حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٠٢٨ هجر رخ يار حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٠٢٩ مهدي زهرا حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٠٣٠ نام تو مونس روانم حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٠٣١ نظر بر در ميدوزم حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٠٣٢ اميد ديدنت دارم هنوز حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٠٣٣ زهجران تو در دل ناله دارم حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٠٥٨ کو آن گل صحرایی حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٠٥٩ در حسرت ديدارت حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٠٦٠ در سوز غمش حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٠٦١ امسال به قيمتم بيافزا حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٠٦٢ كنار خانه ي دوست حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣١٤٣ اشكم شبيه خون جگر شد حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣١٤٤ بكش ناز دلم را حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣١٤٥ اي يوسف دل حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣١٤٦ هزار ناله به شوق تو حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣١٤٧ جلوه ي نور ازلي حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣١٤٨ كو آن مه عرفاني حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣١٤٩ نگار من حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣١٥٠ تو پرستار دلم باش حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣١٥٣ آرام دل شكستگان حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٥٥٥ وقتي خدا... حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٦٤١ تو اميري علي حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٨٣٤ دعاي وداع با ماه رمضان حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٠٠٣ رئيس مكتب زهرا حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٠٦١ ميخانه دگر جاي من نيست حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٥٣٠ همه غمبار حسينيم حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٢٨ داغ سیلی حاج مهدی اکبری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز

جمعه بیست و ششم آبان 1391 توسط هیئت جان نثاران |

طبقه بندی: کدهای اهنگ پیشواز مذهبی 

حاج ابوالفضل بینائیان کد پیشواز

٦٦١٩٨٩ اَمون حاج ابوالفضل بینائیان ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٦٦١٩٩٣ بابا حاج ابوالفضل بینائیان ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٦٦١٩٩٥ بی قرار حاج ابوالفضل بینائیان ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٦٦١١٠٠٤ گنج حاج ابوالفضل بینائیان ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٦٦١١٠٠٦ هجران حاج ابوالفضل بینائیان ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٦٦١١٠٠٩ کربلا حاج ابوالفضل بینائیان ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٦٦١١٠١١ مدار حاج ابوالفضل بینائیان ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٦٦١١٠١٧ سلام حاج ابوالفضل بینائیان ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٦٦١١٠١٨ ثارالله حاج ابوالفضل بینائیان ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٦٦١١٠١٩ شاه خیبر حاج ابوالفضل بینائیان ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٦٦١١٠٢٠ تا خدا حاج ابوالفضل بینائیان ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٦٦١١٠٢٦ قرار حاج ابوالفضل بینائیان ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٦٦١١٠٢٧ حسین جان حاج ابوالفضل بینائیان ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز


جمعه بیست و ششم آبان 1391 توسط هیئت جان نثاران |

طبقه بندی: کدهای اهنگ پیشواز مذهبی 

جواد مقدم/محرم91

٤٤١٦٤٥ دوباره دل بیقراره جواد مقدم ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٥٥١١٠٥٠ من به خال لبت جواد مقدم ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٥٥٥ تمام آرزويم جواد مقدم ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٥٥٦ تو راه جمكران جواد مقدم ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢٦٨٤ بي تو اي صاحب زمان جواد مقدم ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٢١٣ باز فاطميه جواد مقدم ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٢١٤ باز فاطميه2 جواد مقدم ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٢١٥ باز فاطميه3 جواد مقدم ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٢١٦ فصل عزاي مادر شد جواد مقدم ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٢٣٣ مادر سرود جاودانه ي عشق جواد مقدم ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٢٣٤ ام ابيها لايق تو جواد مقدم ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٢٣٥ ام ابيها سلام عليك جواد مقدم ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٢٣٦ سيلي به صورت جواد مقدم ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٢٤٢ مادر چرا چشمات جواد مقدم ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٥٢٤ مه روي تو جواد مقدم ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٢١٣ خال لبت جواد مقدم ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٣٣١١٥١٢ پابوس امام رضا جواد نادری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز


جمعه بیست و ششم آبان 1391 توسط هیئت جان نثاران |

طبقه بندی: کدهای اهنگ پیشواز مذهبی 

بنی فاطمه

٤٤١١٠٣ یا زینب بنی فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٤٨ کنز الکمال بنی فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٦٦ میریزه ستاره رو دستات بنی فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٦٧ نظری به جانب ما کنی بنی فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٦٩ ستاره کناره خورشیده بنی فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٤٣ کنج زندانم بنی فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٥٦ چشم خمار بنی فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٦١ بازم شده دل تنگ بنی فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٦٢ بی تو هوای زمونه سرده بنی فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٥٧٩ سحر های حرم تو بنی فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٦٣٥ دل بیقرارم شده شبیه اسیر بنی فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٦٤٦ ای ماه من کوفه میا بنی فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٦٤٩ کوچه های سرد کوفه بنی فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٦٥٢ روی خاک آمد محمل بنی فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٥٥١١٥٢٣ عاشق و دیوونه امام رضا بنی فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٥٥١١٥٢٤ سحرای حرم بنی فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٥٥١١٦٦٣ ایوان نجف بنی فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٩٦ گل رشيدم بني فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٩٣١ عقیله العرب بني فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٩٣٥ دستهای خواهر بني فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٠٠٥ فدای اسم تو مادر بني فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٠٠٦ فاطمه مادرمه بني فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٠١٢ نور چادر بني فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٠١٥ رسیده مادر بني فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٠١٧ شب تولد عشق بني فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١١٣٩ علي بود بني فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١١٤١ عشق آفرين بني فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١١٤٢ عشق علي بني فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١١٤٥ شب حضرت امير بني فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١١٤٧ يا علي بگو بني فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١١٦٣ سه غم آمد هر سه يكبار بني فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١١٩٣ عشق احمد بني فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٢٧٩ خونه دل بني فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٢٨٢ سلام بر حسین حسين بني فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٢٨٤ شب عشق و شور بني فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٤٧١ عالم بي تو كويره بني فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٥١٩ منتظرا آماده باشيد بني فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٩٠٥ بگذار بميرم بني فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢٣٣٣ دل دلشكستگان عاشق تو بني فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢٨٩٦ فرشته اي روي زمين بني فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٣١٦ سرمست از ساغر بني فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٤٢٠ اومده تاج سر امام رضا بني فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٥٦٧ اي حسن خداوندگار بني فاطمه ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز


جمعه بیست و ششم آبان 1391 توسط هیئت جان نثاران |

طبقه بندی: کدهای اهنگ پیشواز مذهبی 

آیت الله شمس الدینی

٣٣١١٩٣٦ قاسم آیت الله شمس الدینی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٣٣١١٩٤٢ کربلا آیت الله شمس الدینی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٣٣١١٩٤٤ خسته تر از خسته ام آیت الله شمس الدینی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٣٣١١٩٤٦ لاله خونین آیت الله شمس الدینی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز


جمعه بیست و ششم آبان 1391 توسط هیئت جان نثاران |

طبقه بندی: کدهای اهنگ پیشواز مذهبی 

کد اهنگ پیشواز مخصوص ماه محرم اقاسی

کد پیشواز ایرانسل آقاسی

٤٤١١٩٦٤ از ذكر علي مدد گرفتيم آقاسی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٩٦٨ اكفياني يا محمد يا علي آقاسی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٩٦٩ غدير اي باده گردان ولايت آقاسی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٩٧٤ كيست علي آقاسی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٩٧٧ مولاي مظلومان آقاسی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٩٨١ يامولا علي علي مولا آقاسی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٩٨٢ ولايت كليد اخوت آقاسی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢٤٣٠ مصطفي آيينه دار عشق آقاسی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢٤٣١ سينه اي سرشار از خلق عظيم آقاسی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢٤٦٣ صادق و نشان شيعه آقاسی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢٤٦٤ شب عشق يار آقاسی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٢١٧ دفن آسمان زير خاك آقاسی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٢١٨ فاطمه مادر آزادگي آقاسی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٢١٩ فاطمه نور بود آقاسی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٢٣٩ خواهرم حجاب خواهرم آقاسی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٢٥٢ ناله ی یا فاطمه آقاسی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٥١٥ بهار بي خزان آقاسی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز


جمعه بیست و ششم آبان 1391 توسط هیئت جان نثاران |

طبقه بندی: کدهای اهنگ پیشواز مذهبی 

اهنگ های پیشواز جدید همراه اول

کد نام اثری از اعتبار قیمت پخش 20069 گیتار 2 اقتباسی 30 روز 5000 ریال 30107 صلوات ملاباسم 30 روز 5000 ریال 30220 اگه باشی محمد اصفهانی 30 روز 5000 ریال 10248 گیتار 1 اقتباسی 30 روز 5000 ریال 20070 گیتار 3 اقتباسی 30 روز 5000 ریال 30120 گیتار 9 بیکلام 30 روز 5000 ریال 30202 دلم گرفته امین رستمی 30 روز 5000 ریال 30308 بوی عیدی بنیامین بهادری 30 روز 5000 ریال 30058 ساکسیفون اقتباسی 30 روز 5000 ریال 30173 بردی از یادم علیرضا افتخاری 30 روز 5000 ریال 30167 خدایا پیام مقامی 30 روز 5000 ریال 10166 سوره فتح عبدالباسط 30 روز 5000 ریال 30166 باور پیام مقامی 30 روز 5000 ریال 10145 چرا عمو عباس دیر کرد ملاباسم 30 روز 5000 ریال 30238 علی اصغر علی عبدالمالکی 30 روز 5000 ریال 30060 پیانو18 اقتباسی 30 روز 5000 ریال 30241 السلام ای سربریده یا قتیل العبرات محمود کریمی 30 روز 5000 ریال 30148 اگه برگردی ببینی حامد طاها 30 روز 5000 ریال 30254 مظلوم کربلا امیرعباس 30 روز 5000 ریال 30296 اي حرمت علي محمد کریمخانی 30 روز 5000 ریال 30161 دارم عاشق می شم پژمان کلانی 30 روز 5000 ریال 30186 خدا چرا عاشق شدم محمد حشتمی 30 روز 5000 ریال 30170 بهترین ترانه کیارش حسن زاده 30 روز 5000 ریال 30059 پیانو اقتباسی 30 روز 5000 ریال 30119 گیتار 7 بیکلام 30 روز 5000 ریال 30157 بی تفاوت سعیدقاسمی 30 روز 5000 ریال 30180 ایران من محمد یاوری 30 روز 5000 ریال 30145 نفس حامد طاها 30 روز 5000 ریال 30160 همه چیم تو رضا عنایتی 30 روز 5000 ریال 30147 یه امشب فکرکن حامد طاها 30 روز 5000 ریال 30362 گل گل تراکتورسازی محمدرضا رحیم پور 30 روز 5000 ریال 30221 واست مي ميرم گروه هفت 30 روز 5000 ریال 30155 آروم آروم سهراب پاکزاد و امیر طبری 30 روز 5000 ریال 30158 مگه نه حمید طالب زاده 30 روز 5000 ریال 30311 صفای بهار جمشید نجفی 30 روز 5000 ریال 30141 آسمون حامدطاها 30 روز 5000 ریال 30165 آروم نشد با حرفام ادریس منصوری 30 روز 5000 ریال 30312 صفای بهار ( آذری ) جمشید نجفی 30 روز 5000 ریال 30150 باورم كن سهيل تهراني 30 روز 5000 ریال 30169 خواب جاده ها (امام زمان عج ) علی آه نک 30 روز 5000 ریال 30156 عاشقت داره میره رضا هاشمیان 30 روز 5000 ریال 30151 صدای من سهیل تهرانی 30 روز 5000 ریال 30154 أخرين حرف سهيل تهراني 30 روز 5000 ریال 30200 یه لحظه چشمات رو ببند گروه هفت 30 روز 5000 ریال 30203 باور نمی کنم احسان خواجه امیری 30 روز 5000 ریال 30168 کوچ پدرام محبوبیان 30 روز 5000 ریال 30341 سیب محمدمنتشری 30 روز 5000 ریال 30140 پریزاد حامد طاها 30 روز 5000 ریال 30191 اسیری محسن چاوشی 30 روز 5000 ریال 30149 انتظار سهیل تهرانی 30 روز 5000 ریال 30199 سلام آخر 1 احسان خواجه امیری 30 روز 5000 ریال 30152 به من بگو سهیل تهرانی 30 روز 5000 ریال 30222 دل شوره 1 محسن چاووشی 30 روز 5000 ریال 10125 یلدا اقتباسی 30 روز 5000 ریال 10142 مادر سامی یوسف 30 روز 5000 ریال 30185 مادر هامون 30 روز 5000 ریال 30143 مرحله حامد طاها 30 روز 5000 ریال 30224 بازارخرمشهر محسن چاووشی 30 روز 5000 ریال 30153 باور ندارم سهیل تهرانی 30 روز 5000 ریال 30162 زمستون پوژنگ پروازی 30 روز 5000 ریال 30159 ریشه حمید طالب زاده 30 روز 5000 ریال 30142 نيايش حامد طاها 30 روز 5000 ریال 30219 ستاره گروه هفت 30 روز 5000 ریال 30345 سکوت 2 محسن یگانه 30 روز 5000 ریال 30061 پیانو19 اقتباسی 30 روز 5000 ریال 30164 تومیدونی ادریس منصوری 30 روز 5000 ریال 30340 سمنو محمدمنتشری 30 روز 5000 ریال 30175 نگاه قشنگ علیرضا افتخاری 30 روز 5000 ریال 30210 عذاب دوست داشتن 2 علی لهراسبی 30 روز 5000 ریال 30171 چشم به راه علیرضا افتخاری 30 روز 5000 ریال 30190 ضامن آهو حمید غلامعلی 30 روز 5000 ریال 30201 کاشکی محسن چاوو شی 30 روز 5000 ریال 30163 هجرت حمید طالب زاده 30 روز 5000 ریال 30182 انتظار مهرزاد خیری 30 روز 5000 ریال 30181 بگو جو نتم محمد یاوری 30 روز 5000 ریال 30146 گل لاله مهدی نیکخواه 30 روز 5000 ریال 30314 به عشق تو حمید عسگری 30 روز 5000 ریال 30205 جان مریم فریبرز لاچینی 30 روز 5000 ریال 30187 دستهای خالیم علیرضا کبریایی 30 روز 5000 ریال 30188 ولايت عشق 1 محمد اصفهانی 30 روز 5000 ریال 30189 ولايت عشق2 محمد اصفهانی 30 روز 5000 ریال 30209 عذاب دوست داشتن 1 علی لهراسبی 30 روز 5000 ریال 30218 حراج محسن چاووشی 30 روز 5000 ریال 30225 علي بود سید خلیل عالی نژاد 30 روز 5000 ریال 30172 انتظار علیرضا افتخاری 30 روز 5000 ریال 30315 اهاي تو كه عشق مني حميد عسگری 30 روز 5000 ریال 30183 لطفاً عمران طاهری 30 روز 5000 ریال 10111 قشنگترین بابای دنیا کریمی 30 روز 5000 ریال 30291 الله الله 1 رضا رویگری 30 روز 5000 ریال 30223 دل شوره 2 محسن چاووشی 30 روز 5000 ریال 30344 سکوت 1 محسن یگانه 30 روز 5000 ریال 30213 بعد از رفتنت 1 علی لهراسبی 30 روز 5000 ریال 30215 رستگاران محمد اصفهانی 30 روز 5000 ریال 30240 دو تا داداش علیرضا طلیسچی 30 روز 5000 ریال 30177 یه چکه ماه علیرضا افتخاری 30 روز 5000 ریال 30184 خوب من ابراهیم توکلی 30 روز 5000 ریال 30204 آتش شهرام ناظری 30 روز 5000 ریال 30214 بعد از رفتنت 2 علی لهراسبی 30 روز 5000 ریال 30178 اي ايران غلامحسين بنان 30 روز 5000 ریال 30316 التماس حميد عسگری 30 روز 5000 ریال 30206 گل پامچال فریبرزلاچینی 30 روز 5000 ریال 30313 اگه به تو نمیرسم حمید عسگری 30 روز 5000 ریال 10163 پلنگ صورتی اقتباسی 30 روز 5000 ریال 30250 منو دل کندن هلالی 30 روز 5000 ریال 30137 با تو باشم مهدی نیکخواه 30 روز 5000 ریال 30229 امشب شب عشق (ویژه عید غدیر خم ) محمود کریمی 30 روز 5000 ریال 30217 دریاچه مرده محسن چاووشی 30 روز 5000 ریال 30198 سپیده شهرام ناظری 30 روز 5000 ریال 30111 فلوت بیکلام 30 روز 5000 ریال 10148 مداحی جواد مقدم 30 روز 5000 ریال 30230 لافتی الا علی (ویژه عیدغدیرخم ) محمود کریمی 30 روز 5000 ریال 30208 چشمهای تو فتحعلی اویسی 30 روز 5000 ریال 30245 بی تو عاشق بودن زیبانیست میرداماد 30 روز 5000 ریال 30138 خداحافظ 1 مهدی نیکخواه 30 روز 5000 ریال 30192 بی واژه محمد اصفهانی 30 روز 5000 ریال 30174 نورخدا علیرضا افتخاری 30 روز 5000 ریال 30211 ای آدما علیرضا اویسی 30 روز 5000 ریال 30320 اعتراف احسان خواجه امیری 30 روز 5000 ریال 30333 کجاست بگو محسن چاووشی 30 روز 5000 ریال 30228 مولا علی جان گروه آرین 30 روز 5000 ریال 10109 بوی سیب بنی فاطمه 30 روز 5000 ریال 30196 یاد تو 1 مانی رهنما 30 روز 5000 ریال 30295 دیو چو بیرون رود فرشته درآید اقتباسی 30 روز 5000 ریال 30193 خورشید محمداصفهانی 30 روز 5000 ریال 30212 چشم سیاه 1 علیرضا اویسی 30 روز 5000 ریال 30318 هر چی بگی همونه 2 حميد عسگری 30 روز 5000 ریال 30081 گل ارغوانم علیمی 30 روز 5000 ریال 30319 قسم حمید عسگری 30 روز 5000 ریال 30354 عطر نفسهات سعید پور سعید 30 روز 5000 ریال 30076 مادر جوونم کریمی 30 روز 5000 ریال 30325 كاش عاشقت نمي شدم احسان خواجه امیری 30 روز 5000 ریال 10106 عمو عباس بنی فاطمه 30 روز 5000 ریال 10160 آنشرلی اقتباسی 30 روز 5000 ریال 30216 ناجی محمد اصفهانی 30 روز 5000 ریال 30317 هرچی بگی همونه 1 حمید عسگری 30 روز 5000 ریال 30194 معجزه محمد اصفهانی 30 روز 5000 ریال 30207 بی من نرو علیرضا اویسی 30 روز 5000 ریال 30197 یاد تو 2 مانی رهنما 30 روز 5000 ریال 10162 پت و مت اقتباسی 30 روز 5000 ریال 30080 فاطمه یعنی تمام هستیم میرداماد 30 روز 5000 ریال 30360 مشعل شادی سعید پور سعید 30 روز 5000 ریال 30355 يادت نره شاهین امیری 30 روز 5000 ریال 30139 خداخافظ 2 مهدی نیکخواه 30 روز 5000 ریال 30321 خلاصم كن احسان خواجه اميري 30 روز 5000 ریال 10184 میروم به آخرین سفر کریمی 30 روز 5000 ریال 10141 مادر به زبان انگلیسی سامی یوسف 30 روز 5000 ریال 30330 بغض1 محسن چاووشی 30 روز 5000 ریال 30357 خودت خبر داری شاهین امیری 30 روز 5000 ریال 30075 مرو قرار حیدر کریمی 30 روز 5000 ریال 30136 نگاهم کن مهدی نیکخواه 30 روز 5000 ریال 30348 بهار من سيروان خسروي 30 روز 5000 ریال 10147 محمد سامی یوسف 30 روز 5000 ریال 30322 دارم میام پیشت احسان خواجه امیری 30 روز 5000 ریال 30356 یه عاشقم کن سعید پور سعید 30 روز 5000 ریال 30294 به لاله در خون خفته اقتباسی 30 روز 5000 ریال 30226 بابا حیدر فرمان فتحعلیان 30 روز 5000 ریال 30350 قصر پریا امیر دری 30 روز 5000 ریال 30070 آهنگ بیکلام 30 روز 5000 ریال 10144 الله سامی یوسف 30 روز 5000 ریال 30133 مادر مهدی نیکخواه 30 روز 5000 ریال 10146 صلوات سامی یوسف 30 روز 5000 ریال 30227 علی را وصف در باور نیاید محمد اصفهانی 30 روز 5000 ریال 30352 قصه عشق گروه پارت 30 روز 5000 ریال 30300 ارتش برادرما اقتباسی 30 روز 5000 ریال 30349 گل نرگس سعید پور سعید 30 روز 5000 ریال 10173 ابوالفضل شیرین ترین یار حسین کریمی 30 روز 5000 ریال 30359 دل یه عاشق عمران طاهری 30 روز 5000 ریال 10164 از سرزمینهای شمالی اقتباسی 30 روز 5000 ریال 30085 گل سرخ و ارغوانی سلحشور 30 روز 5000 ریال 30324 مسري احسان خواجه اميري 30 روز 5000 ریال 10159 میتی کومون اقتباسی 30 روز 5000 ریال 10190 شب تاره کریمی 30 روز 5000 ریال 30361 بهترین خبر شاهین امیری 30 روز 5000 ریال 30309 نوبهار علي رستميان 30 روز 5000 ریال 30235 عمه بابایم کجاست 1 کویتی پور 30 روز 5000 ریال 30335 تبريك محسن چاووشی 30 روز 5000 ریال 30342 شمع محمد منتشری 30 روز 5000 ریال 30310 هفت سين گروه هفت 30 روز 5000 ریال 10178 به خدا با دست بسته ام کریمی 30 روز 5000 ریال 30331 بغض 2 محسن چاووشی 30 روز 5000 ریال 30323 دنیا احسان خواجه امیری 30 روز 5000 ریال 10150 پیانو2 اقتباسی 30 روز 5000 ریال 30334 دلتنگی محسن چاووشی 30 روز 5000 ریال 30260 از من بگذر علیرضا قربانی 30 روز 5000 ریال 10149 پیانو1 اقتباسی 30 روز 5000 ریال 30346 بهار آمد یه این خانه مهدی ساعی 30 روز 5000 ریال 30332 چرا محسن چاووشی 30 روز 5000 ریال 10105 ناوارو اقتباسی 30 روز 5000 ریال 10176 با هر نفس پر میزنم کریمی 30 روز 5000 ریال 30465 یاد من مهدی احمدوند 30 روز 5000 ریال 10161 نل اقتباسی 30 روز 5000 ریال 30351 خانمي حميد نیک 30 روز 5000 ریال 10170 سوره الرحمن عبدالباسط 30 روز 5000 ریال 30248 علمدار (به زبان لری ) علی جهان آرا 30 روز 5000 ریال 30464 عشق اول مهدی احمدوند 30 روز 5000 ریال 30242 یا لیتنی کنا معک محمود کریمی 30 روز 5000 ریال 10155 پیانو8 اقتباسی 30 روز 5000 ریال 10199 من نمردم که تو تنهایی کریمی 30 روز 5000 ریال 30082 غروب مدینه چه دلگیره علیمی 30 روز 5000 ریال 30343 سکه محمد منتشری 30 روز 5000 ریال 30237 آسمون غریب مصطفی یگانه 30 روز 5000 ریال 30337 ملودی سام و نرگس 1 حامی 30 روز 5000 ریال 30301 وطنم اقتباسی 30 روز 5000 ریال 30084 روضه تو مسجد و دیر منه علیمی 30 روز 5000 ریال 30347 بهار آتبین 30 روز 5000 ریال 30249 علمدار نیامد داود سرداری 30 روز 5000 ریال 10180 غضب نگاهش حیدریه کریمی 30 روز 5000 ریال 30083 تو نفس میزدی من ز نفس افتادم علیمی 30 روز 5000 ریال 30477 وقتی رفتم مرتضی سرمدی 30 روز 5000 ریال 30244 کوفه شهر بی وفا سیب سرخی 30 روز 5000 ریال 30239 عموم عباس شاهین آرین 30 روز 5000 ریال 10181 حسین فرزند پیغمبر طاهری 30 روز 5000 ریال 10182 ماهم برون فتاده کریمی 30 روز 5000 ریال 10185 ندیدمت این غصه کم نیست آقا کریمی 30 روز 5000 ریال 30353 ستاره بارون رهبر كمري 30 روز 5000 ریال 30255 سوره فجر عبدالباسط 30 روز 5000 ریال 30339 تخم مرغ محمد منتشری 30 روز 5000 ریال 30363 پرسپولیس قهرمان آواکیان 30 روز 5000 ریال 30338 ملودی سام و نرگس 2 حامی 30 روز 5000 ریال 10186 پرستوی سفیدم کریمی 30 روز 5000 ریال 10177 به دلم برات شده کریمی 30 روز 5000 ریال 30231 سلطان طریقت فرمان فتحعلیان 30 روز 5000 ریال 30233 علی علی (مولودی ) ملاباسم 30 روز 5000 ریال 10167 سوره مریم عبدالباسط 30 روز 5000 ریال 10168 سوره حشر عبدالباسط 30 روز 5000 ریال 30086 تو به طوفان بلا نوحم بودی علیمی 30 روز 5000 ریال 30326 اسير عليرضا قميشي 30 روز 5000 ریال 30336 میم مثل مادر آریا عظیمی نژاد 30 روز 5000 ریال 30328 برگ و باد 1 محمدرضا هدایتی 30 روز 5000 ریال 30302 گلزار وطن اقتباسی 30 روز 5000 ریال 30078 عشق یعنی 2 کریمی 30 روز 5000 ریال 30232 نورخورشید فرمان فتحعلیان 30 روز 5000 ریال 10169 سوره شورا عبدالباسط 30 روز 5000 ریال 30303 بهمن خونین جاویدان اقتباسی 30 روز 5000 ریال 10191 به خدا دنیا رو نمی خوام طاهری 30 روز 5000 ریال 30077 عشق یعنی 1 کریمی 30 روز 5000 ریال 30251 ای اکبرم داریوش رحیمی 30 روز 5000 ریال 30252 يا رقيه شيرزاد 30 روز 5000 ریال 30246 سقا و میر لشکرمن خلج 30 روز 5000 ریال 10065 لوسین اقتباسی 30 روز 5000 ریال 30236 عمه بابایم کجاست 2 کویتی پور 30 روز 5000 ریال 10187 تازه مهمان رقیه طاهری 30 روز 5000 ریال 30469 خدایا علیرضا روزگار 30 روز 5000 ریال 30305 الله اكبر اقتباسي 30 روز 5000 ریال 30079 پرستوی مهاجرم خلج 30 روز 5000 ریال 10175 عمو حسین جانم طاهری 30 روز 5000 ریال 30475 قرار نبود علیرضا طلیسچی 30 روز 5000 ریال 30258 چون آهوی اسیرم داود سرداری 30 روز 5000 ریال 10158 پیانو11 اقتباسی 30 روز 5000 ریال 30329 برگ و باد 2 محمدرضا هدایتی 30 روز 5000 ریال 10192 علی اکبر لیلا حدادیان 30 روز 5000 ریال 30365 یا زهرا 2 هلالی 30 روز 5000 ریال 30478 رفیق نیمه راه سامان جلیلی 30 روز 5000 ریال 30234 اين حسين كيست ؟ كويتي پور 30 روز 5000 ریال 10171 سوره الرحمن1 عبدالباسط 30 روز 5000 ریال 30370 قرن اسلام همراه اول 30 روز 5000 ریال 10152 پیانو4 اقتباسی 30 روز 5000 ریال 30470 هرگز نشد علیرضا روزگار 30 روز 5000 ریال 10067 پاپیون اقتباسی 30 روز 5000 ریال 30327 باران مرتضي گودرزی 30 روز 5000 ریال 30243 عمو عمو آب آب علیمی 30 روز 5000 ریال 30280 آقام آقام آقام یا رضا بهمنی 30 روز 5000 ریال 30247 وارث اعطینا سلحشور 30 روز 5000 ریال 10156 پیانو9 اقتباسی 30 روز 5000 ریال 10200 زینب سنه قربان کریمی 30 روز 5000 ریال 30307 گیتار8 اقتباسی 30 روز 5000 ریال 10189 دل سوختگان کریمی 30 روز 5000 ریال 30371 خودسازی جوانان همراه اول 30 روز 5000 ریال 10172 آبروی عالم طاهری 30 روز 5000 ریال 30266 تصنیف ابو عطا سالار عقیلی 30 روز 5000 ریال 20071 گیتار 4 اقتباسی 30 روز 5000 ریال 30074 جای گل یاس گلدونه کریمی 30 روز 5000 ریال 30369 احتیاج به چند چیز همراه اول 30 روز 5000 ریال 30265 فراق علیرضا قربانی 30 روز 5000 ریال 30466 یکی یدونه مهدی مقدم 30 روز 5000 ریال 10066 هرکول پوارو اقتباسی 30 روز 5000 ریال 10154 پیانو6 اقتباسی 30 روز 5000 ریال 10174 آقام علی مظلومه کریمی 30 روز 5000 ریال 30071 سلام بابا دیگه بی جوابه اکبری 30 روز 5000 ریال 30479 بهونه سامان جلیلی 30 روز 5000 ریال 20073 گیتار 6 اقتباسی 30 روز 5000 ریال 30290 22بهمن اقتباسی 30 روز 5000 ریال 30264 رسواي زمانه علیرضا قربانی 30 روز 5000 ریال 30366 یا زهرا 3 هلالی 30 روز 5000 ریال 20072 گیتار اقتباسی 30 روز 5000 ریال 30268 چهار مضراب تصنیف بیات سالار عقیلی 30 روز 5000 ریال 30073 مادرم فاطمه اکبری 30 روز 5000 ریال 30261 تصنیف شوشتری سالار عقیلی 30 روز 5000 ریال 10196 ساقی قلبش در تب و تاب سیب سرخی 30 روز 5000 ریال 10157 پیانو10 اقتباسی 30 روز 5000 ریال 10197 چشمام به چشم تو کریمی 30 روز 5000 ریال 30267 راز دل علیرضا قربانی 30 روز 5000 ریال 10151 پیانو3 اقتباسی 30 روز 5000 ریال 30072 فاطمه خدا کنه از رو زمین پاشی اکبری 30 روز 5000 ریال 10096 موزارت اقتباسی 30 روز 5000 ریال 10153 پیانو5 اقتباسی 30 روز 5000 ریال 30299 مسلمانان به پاخیزید اقتباسی 30 روز 5000 ریال 30285 ضربان قلبم هوشیاری 30 روز 5000 ریال 30262 تصنيف همايون 1 سالارعقيلي 30 روز 5000 ریال 10183 مرا بابا حسینی تربیت کرده حدادیان 30 روز 5000 ریال 30473 همه چی آرومه حمید طالب زاده 30 روز 5000 ریال 10198 دو بچه شیر کریمی 30 روز 5000 ریال 30368 اقتدار ملی همراه اول 30 روز 5000 ریال 30364 یا زهرا 1 هلالی 30 روز 5000 ریال 30367 مادر مادر 30 روز 5000 ریال 10212 آقای من دنیای من هلالی 30 روز 5000 ریال 10210 بگو بابا بنی فاطمه 30 روز 5000 ریال 10202 حیدر بابا هلالی 30 روز 5000 ریال 30259 من الذی ایطمنی داود سرداری 30 روز 5000 ریال 30304 همپای جلودار اقتباسی 30 روز 5000 ریال 30096 هیاهوی ملک محمد زمانی 30 روز 5000 ریال 10218 لبیک یا حسین میرداماد 30 روز 5000 ریال 30471 نفس بکش علیرضا بیات 30 روز 5000 ریال 30298 سنگر اسلام اقتباسی 30 روز 5000 ریال 30372 یاردبستانی همراه اول 30 روز 5000 ریال 30263 تصنيف همايون 2 سالار عقيلي 30 روز 5000 ریال 30380 پوئم سمفونی خرمشهر هوشنگ کامکار 30 روز 5000 ریال 10208 آرام جان لیلا علیمی 30 روز 5000 ریال 30410 از من خداحافظ مهدی مطلق 30 روز 5000 ریال 30467 منو باش مهدی مقدم 30 روز 5000 ریال 10205 بیا تا سیب سرخ رو بو کنیم بنی فاطمه 30 روز 5000 ریال 20075 پیانو13 اقتباسی 30 روز 5000 ریال 30468 باز یه شب پر از غم مهدی مقدم 30 روز 5000 ریال 30476 حلقه علیرضا طلیسچی 30 روز 5000 ریال 10201 سوزسوز گارداشیم کریمی 30 روز 5000 ریال 10207 یاد چوب خیزران علیمی 30 روز 5000 ریال 30297 خجسته باد این پیروزی اقتباسی 30 روز 5000 ریال 30257 سفينه النجاه داود سرداری 30 روز 5000 ریال 10203 کشته لب تشنه فخری 30 روز 5000 ریال 30484 فدات بشم علیرضا پور کرم 30 روز 5000 ریال 10215 یا رقیه طاهری 30 روز 5000 ریال 30289 خليج فارس مهدي مقدريان 30 روز 5000 ریال 10206 لک لبیک بنی فاطمه 30 روز 5000 ریال 30286 دلم کبوتر حرمه کریمی 30 روز 5000 ریال 30472 توهمونی علیرضا بیات 30 روز 5000 ریال 30492 عشق من حامد پهلان 30 روز 5000 ریال 30400 علی امامی گروه همسرایی لیله القدر 30 روز 5000 ریال 10213 اربعین فخری 30 روز 5000 ریال 30375 حلبچه هوشنگ کامکار 30 روز 5000 ریال 30373 پیشرفت همراه اول 30 روز 5000 ریال 10209 آقام آقام طاهری 30 روز 5000 ریال 30474 چیکار کنم حمید طالب زاده 30 روز 5000 ریال 30480 یادته شهاب اناری و ایمان سرورپور 30 روز 5000 ریال 30374 تولید ملی همراه اول 30 روز 5000 ریال 10216 وای از درد خرابه طاهری 30 روز 5000 ریال 30282 مست رخ یارم سیب سرخی 30 روز 5000 ریال 30284 عاشق و دیونه امام رضا (ع) مجید بنی فاطمه 30 روز 5000 ریال 30292 الله الله 2 رضا رویگری 30 روز 5000 ریال 30281 آقام حرم نداره محمدحسین حدادیان 30 روز 5000 ریال 10204 دلا خون حسین عرش زمین است فخری 30 روز 5000 ریال 30283 دعای توسل به امام رضا (ع) محسن فرهمند آزاد 30 روز 5000 ریال 20077 پیانو15 اقتباسی 30 روز 5000 ریال 30485 عاشق خوشبخت علیرضا پور کرم 30 روز 5000 ریال 20074 پیانو12 اقتباسی 30 روز 5000 ریال 30444 محمد بخوان سمیر 30 روز 5000 ریال 10225 بهمن 22 گروه سرود 30 روز 5000 ریال 30493 تنهایی حامد پهلان 30 روز 5000 ریال 20078 پیانو16 اقتباسی 30 روز 5000 ریال 30385 بگو علی رضا هلالی 30 روز 5000 ریال 30500 افسون موسیقی فوتبالی 30 روز 5000 ریال 30555 فال سعید عرب 30 روز 5000 ریال 20076 پیانو14 اقتباسی 30 روز 5000 ریال 30489 چه سخته شاهین آرین 30 روز 5000 ریال 10228 الله الله توپناهی بر ضعیفان 1 گروه سرود 30 روز 5000 ریال 10211 حی علی العزا طاهری 30 روز 5000 ریال 30488 چه جوری بگم شاهین آرین 30 روز 5000 ریال 30287 علي ولي الله هلالي 30 روز 5000 ریال 30420 تصنیف بدرود سالار عقیلی 30 روز 5000 ریال 30490 دوستم داری اشکان اعتضاد 30 روز 5000 ریال 10214 چراغ شب تیره فخری 30 روز 5000 ریال 30422 آتش بازی1 موسیقی فوتبال 30 روز 5000 ریال 30463 کروانی.قطعه بی کلام2 ویوک ساموئل 30 روز 5000 ریال 30399 مولای عاشقان حمیدرضا گلشن 30 روز 5000 ریال 30450 غم دل با تو بگویم وحید آبریان 30 روز 5000 ریال 30277 حضرت فاطمه صاحب عزاست سعید حدادیان 30 روز 5000 ریال 30486 ای عشق من صادق دری 30 روز 5000 ریال 30460 تيردعا وحید آبریان 30 روز 5000 ریال 30377 خرمشهر هوشنگ کامکار 30 روز 5000 ریال 30412 اذان موذن زاده موذن زاده اردبیلی 30 روز 5000 ریال 10217 مسلم دیگه کسی رو نداره طاهری 30 روز 5000 ریال 30482 اشک هامو دیدی ایمان خطیب 30 روز 5000 ریال 30388 امیرالمومنین روح اله بهمنی 30 روز 5000 ریال 30440 هزاران تابستان1 موسیقی فوتبال 30 روز 5000 ریال 30278 امام حسن (ع) سعيد حدادیان 30 روز 5000 ریال 30411 باید برم مهدی مطلق 30 روز 5000 ریال 30487 مقامهای دف سید عطاالله سلامیه 30 روز 5000 ریال 30462 کروانی.قطعه بی کلام ویوک ساموئل 30 روز 5000 ریال 30481 عاشق نبودیم شهاب اناری و ایمان سرورپور 30 روز 5000 ریال 30405 ذکر علی مولا علیرضا شاه محمدی 30 روز 5000 ریال 30499 جاده بی پایان موسیقی فوتبالی 30 روز 5000 ریال 30430 تلفن2 موسیقی فوتبال 30 روز 5000 ریال 30276 شهر پیامبر طاهری 30 روز 5000 ریال 30381 سمفونی خرمشهر هوشنگ کامکار 30 روز 5000 ریال 30483 لب خاموش ایمان خطیب 30 روز 5000 ریال 30495 سایه های محو1 موسیقی فوتبالی 30 روز 5000 ریال 30491 به تو هرگز نرسیدم اشکان اعتضاد 30 روز 5000 ریال 30279 حسین غریب مادر طاهری 30 روز 5000 ریال 30401 عشق مولا منصورعلی صفایی 30 روز 5000 ریال 30425 آتش بازی4 موسیقی فوتبال 30 روز 5000 ریال 30456 جان جانان وحید آبریان 30 روز 5000 ریال

سه شنبه بیست و سوم آبان 1391 توسط هیئت جان نثاران |

طبقه بندی: کدهای اهنگ پیشواز مذهبی 

کد آهنگ پیشواز همراه اول ویژه ایام محرم سال ۹۱

کد آهنگ پیشواز همراه اول ویژه ایام محرم سال ۹۱

کد آهنگ پیشواز همراه اول محرم سال ۹۱,کد پیشواز همراه اول محرم سال ۹۱,کدهای پیشواز همراه اول محرم سال ۹۱,پیشواز اهنگ همراه اول محرم سال ۹۱,کد اهنگ همراه اول محرم سال ۹۱,کد پیشواز همراه اول اهنگ محرم سال ۹۱,کد پیشواز جدید همراه اول محرم سال ۹۱,کد آهنگ پیشواز همراه اول محرم سال ۹۱,

آخرین کد پیشواز همراه اول

۱۰۱۱۱ قشنگترین بابای دنیا کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۸۰ فاطمه یعنی تمام هستیم میرداماد ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۷۲ فاطمه خدا کنه از رو زمین پاشی اکبری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۸۰ غضب نگاهش حیدریه کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۸۲ غروب مدینه چه دلگیره علیمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۳۹ عموم عباس شاهین آرین ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۴۳ عمو عمو آب آب علیمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۰۶ عمو عباس بنی فاطمه ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۷۵ عمو حسین جانم طاهری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۳۶ عمه بابایم کجاست ۲ کویتی پور ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۳۵ عمه بابایم کجاست ۱ کویتی پور ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال

۳۰۲۳۸ علی اصغر علی عبدالمالکی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۴۹ علمدار نیامد داود سرداری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۴۸ علمدار (به زبان لری ) علی جهان آرا ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۷۸ عشق یعنی ۲ کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۷۷ عشق یعنی ۱ کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال


چهارشنبه هفدهم آبان 1391 توسط هیئت جان نثاران |

طبقه بندی: کدهای اهنگ پیشواز مذهبی 

کد آهنگ پیشواز ایرانسل ویژه محرم


کد آهنگ پیشواز ایرانسل ویژه محرم٣٣١٨٨٩ کوفه وفا نداره محمود کریمی

٤٤١٤٦٦ گل نرگس بیا محمود کریمی
٥٥١١٦٦٤ لا فتی الا علی محمود کریمی
٤٤١٨١٢ میمیرم به یاد کوچه هامحمود کریمی
٣٣١٨٩٠ نام عمومحمود کریمی
٤٤١١٠٨ نوحه ۲محمود کریمی
٤٤١٦٧٩ وای حسین محمود کریمی
٥٥١٣٨٦ همای رحمت محمود کریمی
٤٤١٤٦٧ همه هست آرزویم محمود کریمی
٥٥١٥٧٦ یا موسی بن جعفر
٣٣١٨١٤ شاخه شمشادم محمود کریمی
٤٤١٤٦٩ شب عشق شب نور محمود کریمی
٣٣١٨١٢ طفلان محمود کریمی
٤٤١٤٥٥ عاشقی دردیه دوا نداره -محمود کریمی
٣٣١٧٨٤ عقد آسمانی محمود کریمی
٤٤١٣٦٢ علی رو عشقه محمود کریمی
٥٥١٤٥٣ فرزند پیغمبر محمود کریمی
٣٣١١٥٦ قشنگترین بابای دنیا محمود کریمی
٣٣١١٥٧ قشنگترین بابای دنیا ۲ محمود کریمی
٤٤١٨١٣ کریم کاری به جز جود و کرم نداره
٣٣١٧٨٥ پیوند کهکشانی محمود کریمی
٣٣١١١٤١ تن مجروح مادرمحمود کریمی
٥٥١١٢٤٤ جاده انتظار محمود کریمی
٥٥١١٦٦٦ جلال علی -محمود کریمی
٤٤١٦٨٣ جنگیدم به نفسهای آتشینم محمود کریمی
٤٤١٤٦٣ چشمامو می دوزم به جاده محمود کریمی
٤٤١١١٧ حسین -محمود کریمی
٥٥١١٦٦٥ در لرزش افتاد زمین محمود کریمی
٤٤١٣٦٣ دلم مجنونه امشبمحمود کریمی
٥٥١٣٤٤ دیدن روی ماه تو محمود کریمی
٣٣١٨٨٦ آرزوی کربلا محمود کریمی
٣٣١٤٧٤ اقا دوستت دارم محمود کریمی
٣٣١٩٨٧ امشب شب عیده محمود کریمی
٣٣١٨٨٧ بابا بابا محمود کریمی
٣٣١١٥١ بارگناه محمود کریمی
٣٣١١٥٢ بارگناه2 محمود کریمی
٣٣١١٥٣ بارگناه3محمود کریمی
٤٤١٦٨٢ بسته گشته چون بال و پرم محمود کریمی
٣٣١٨٨٨بوی پیرهنت محمود کریمی
٥٥١١٦٦٧بی خبرم نگذاری محمود کریمی==

آهنگ شام غریبان خواننده مهدی یغمایی کد ۲۲۱۷۲۱

آهنگ خیمه زینب حسین کشتکار ۵۵۱۶۲۳

عاشورا کویتی پور ۶۶۱۲۳۷

آهنگ انا مظلوم حسین نزار قطری ۲۲۱۲۸۲

آهنگ بوی محرم بنیامین بهادری ۳۳۱۸۹۱

حقایق و زینب زینب موذن زاده ۵۵۱۶۱۲ -۳۳۱۸۶۷

دو نوحه محمود کریمی ۴۴۱۱۰۸

به روی خیمه مهیار تمیمی ۵۵۱۶۶۸


چهارشنبه هفدهم آبان 1391 توسط هیئت جان نثاران |

طبقه بندی: کدهای اهنگ پیشواز مذهبی 

جدیدترین کدهای آوای انتظار همراه اول

جدیدترین کدهای آوای انتظار همراه اول

۳۰۱۷۷ یه چکه ماه علیرضا افتخاری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۰۰ یه لحظه چشمات رو ببند گروه هفت ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۴۷ یه امشب فکرکن حامد طاها ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۲۵ یلدا اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۲۰۷ یاد چوب خیزران علیمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۹۷ یاد تو ۲ مانی رهنما ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۹۶ یاد تو ۱ مانی رهنما ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۴۲ یا لیتنی کنا معک محمود کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۲۱۵ یا رقیه طاهری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۲۰ گیتار ۹ بیکلام ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۱۹ گیتار ۷ بیکلام ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۲۰۰۷۳ گیتار ۶ اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۲۰۰۷۱ گیتار ۴ اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۲۰۰۷۰ گیتار ۳ اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۲۰۰۶۹ گیتار ۲ اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۲۴۸ گیتار ۱ اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۲۰۰۷۲ گیتار اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۰۶ گل پامچال فریبرزلاچینی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۴۶ گل لاله مهدی نیکخواه ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۸۵ گل سرخ و ارغوانی سلحشور ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۸۱ گل ارغوانم علیمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۶۸ کوچ پدرام محبوبیان ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۴۴ کوفه شهر بی وفا سیب سرخی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۲۰۳ کشته لب تشنه فخری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۰۱ کاشکی محسن چاوو شی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۵۸ چون آهوی اسیرم داود سرداری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۶۸ چهار مضراب تصنیف بیات سالار عقیلی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۰۸ چشمهای تو فتحعلی اویسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۹۷ چشمام به چشم تو کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۱۲ چشم سیاه ۱ علیرضا اویسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۷۱ چشم به راه علیرضا افتخاری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۲۱۴ چراغ شب تیره فخری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۴۵ چرا عمو عباس دیر کرد ملاباسم ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۵۶ پیانو۹ اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۵۵ پیانو۸ اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۵۴ پیانو۶ اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۵۳ پیانو۵ اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۵۲ پیانو۴ اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۵۱ پیانو۳ اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۵۰ پیانو۲ اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۶۱ پیانو۱۹ اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۶۰ پیانو۱۸ اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۲۰۰۷۸ پیانو۱۶ اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۲۰۰۷۷ پیانو۱۵ اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۲۰۰۷۶ پیانو۱۴ اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۲۰۰۷۵ پیانو۱۳ اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۲۰۰۷۴ پیانو۱۲ اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۵۸ پیانو۱۱ اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۵۷ پیانو۱۰ اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۴۹ پیانو۱ اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۵۹ پیانو اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۶۳ پلنگ صورتی اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۴۰ پریزاد حامد طاها ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۷۹ پرستوی مهاجرم خلج ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۸۶ پرستوی سفیدم کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۶۲ پت و مت اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۰۶۷ پاپیون اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۵۲ یا رقیه شیرزاد ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۸۹ ولایت عشق۲ محمد اصفهانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۸۸ ولایت عشق ۱ محمد اصفهانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۲۱۶ وای از درد خرابه طاهری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۲۱ واست می میرم گروه هفت ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۴۷ وارث اعطینا سلحشور ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۹۶ هیاهوی ملک محمد زمانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۶۰ همه چیم تو رضا عنایتی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۰۶۶ هرکول پوارو اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۶۳ هجرت حمید طالب زاده ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۳۶ نگاهم کن مهدی نیکخواه ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۷۵ نگاه قشنگ علیرضا افتخاری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۴۲ نیایش حامد طاها ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۳۲ نورخورشید فرمان فتحعلیان ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۷۴ نورخدا علیرضا افتخاری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۶۱ نل اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۴۵ نفس حامد طاها ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۸۵ ندیدمت این غصه کم نیست آقا کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۰۵ ناوارو اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۱۶ ناجی محمد اصفهانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۸۴ میروم به آخرین سفر کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۵۹ میتی کومون اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۵۸ مگه نه حمید طالب زاده ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۲۸ مولا علی جان گروه آرین ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۰۹۶ موزارت اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۵۰ منو دل کندن هلالی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۹۹ من نمردم که تو تنهایی کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۵۹ من الذی ایطمنی داود سرداری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۹۴ معجزه محمد اصفهانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۵۴ مظلوم کربلا امیرعباس ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۲۱۷ مسلم دیگه کسی رو نداره طاهری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۷۵ مرو قرار حیدر کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۴۳ مرحله حامد طاها ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۸۳ مرا بابا حسینی تربیت کرده حدادیان ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۴۸ مداحی جواد مقدم ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۴۷ محمد سامی یوسف ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۸۲ ماهم برون فتاده کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۷۳ مادرم فاطمه اکبری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۷۶ مادر جوونم کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۴۱ مادر به زبان انگلیسی سامی یوسف ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۸۵ مادر هامون ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۴۲ مادر سامی یوسف ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۳۳ مادر مهدی نیکخواه ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۲۰۶ لک لبیک بنی فاطمه ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۰۶۵ لوسین اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۸۳ لطفاً عمران طاهری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۲۱۸ لبیک یا حسین میرداماد ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۳۰ لافتی الا علی (ویژه عیدغدیرخم ) محمود کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۱۱ قشنگترین بابای دنیا کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۱۱ فلوت بیکلام ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۶۵ فراق علیرضا قربانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۸۰ فاطمه یعنی تمام هستیم میرداماد ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۷۲ فاطمه خدا کنه از رو زمین پاشی اکبری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۸۰ غضب نگاهش حیدریه کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۸۲ غروب مدینه چه دلگیره علیمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۳۹ عموم عباس شاهین آرین ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۴۳ عمو عمو آب آب علیمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۰۶ عمو عباس بنی فاطمه ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۷۵ عمو حسین جانم طاهری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۳۶ عمه بابایم کجاست ۲ کویتی پور ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۳۵ عمه بابایم کجاست ۱ کویتی پور ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۳۳ علی علی (مولودی ) ملاباسم ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۲۷ علی را وصف در باور نیاید محمد اصفهانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۹۲ علی اکبر لیلا حدادیان ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۳۸ علی اصغر علی عبدالمالکی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۲۵ علی بود سید خلیل عالی نژاد ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۴۹ علمدار نیامد داود سرداری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۴۸ علمدار (به زبان لری ) علی جهان آرا ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۷۸ عشق یعنی ۲ کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۷۷ عشق یعنی ۱ کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۱۰ عذاب دوست داشتن ۲ علی لهراسبی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۰۹ عذاب دوست داشتن ۱ علی لهراسبی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۵۶ عاشقت داره میره رضا هاشمیان ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۹۰ ضامن آهو حمید غلامعلی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۴۶ صلوات سامی یوسف ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۰۷ صلوات ملاباسم ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۵۱ صدای من سهیل تهرانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۹۰ شب تاره کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۹۸ سپیده شهرام ناظری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۲۰۱ سوزسوز گارداشیم کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۶۷ سوره مریم عبدالباسط ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۵۵ سوره فجر عبدالباسط ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۶۶ سوره فتح عبدالباسط ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۶۹ سوره شورا عبدالباسط ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۶۸ سوره حشر عبدالباسط ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۷۱ سوره الرحمن۱ عبدالباسط ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۷۰ سوره الرحمن عبدالباسط ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۳۱ سلطان طریقت فرمان فتحعلیان ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۷۱ سلام بابا دیگه بی جوابه اکبری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۹۹ سلام آخر ۱ احسان خواجه امیری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۴۶ سقا و میر لشکرمن خلج ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۵۷ سفینه النجاه داود سرداری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۱۹ ستاره گروه هفت ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۵۸ ساکسیفون اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۹۶ ساقی قلبش در تب و تاب سیب سرخی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۲۰۰ زینب سنه قربان کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۶۲ زمستون پوژنگ پروازی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۵۹ ریشه حمید طالب زاده ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۸۴ روضه تو مسجد و دیر منه علیمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۶۴ رسوای زمانه علیرضا قربانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۱۵ رستگاران محمد اصفهانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۶۷ راز دل علیرضا قربانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۴۰ دو تا داداش علیرضا طلیسچی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۹۸ دو بچه شیر کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۰۲ دلم گرفته امین رستمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۲۰۴ دلا خون حسین عرش زمین است فخری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۲۳ دل شوره ۲ محسن چاووشی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۲۲ دل شوره ۱ محسن چاووشی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۸۹ دل سوختگان کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۸۷ دستهای خالیم علیرضا کبریایی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۱۷ دریاچه مرده محسن چاووشی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۶۱ دارم عاشق می شم پژمان کلانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۹۳ خورشید محمداصفهانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۸۴ خوب من ابراهیم توکلی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۶۹ خواب جاده ها (امام زمان عج ) علی آه نک ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۶۷ خدایا پیام مقامی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۳۹ خداخافظ ۲ مهدی نیکخواه ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۳۸ خداحافظ ۱ مهدی نیکخواه ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۸۶ خدا چرا عاشق شدم محمد حشتمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۲۰۲ حیدر بابا هلالی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۲۱۱ حی علی العزا طاهری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۸۱ حسین فرزند پیغمبر طاهری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۱۸ حراج محسن چاووشی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۷۴ جای گل یاس گلدونه کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۰۵ جان مریم فریبرز لاچینی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۶۴ تومیدونی ادریس منصوری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۸۳ تو نفس میزدی من ز نفس افتادم علیمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۸۶ تو به طوفان بلا نوحم بودی علیمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۶۱ تصنیف شوشتری سالار عقیلی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۶۶ تصنیف ابو عطا سالار عقیلی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۶۳ تصنیف همایون ۲ سالار عقیلی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۶۲ تصنیف همایون ۱ سالارعقیلی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۸۷ تازه مهمان رقیه طاهری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۲۰۵ بیا تا سیب سرخ رو بو کنیم بنی فاطمه ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۹۲ بی واژه محمد اصفهانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۰۷ بی من نرو علیرضا اویسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۴۵ بی تو عاشق بودن زیبانیست میرداماد ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۵۷ بی تفاوت سعیدقاسمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۸۱ بگو جو نتم محمد یاوری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۲۱۰ بگو بابا بنی فاطمه ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۰۹ بوی سیب بنی فاطمه ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۲۲۵ بهمن ۲۲ گروه سرود ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۷۰ بهترین ترانه کیارش حسن زاده ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۵۲ به من بگو سهیل تهرانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۷۷ به دلم برات شده کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۹۱ به خدا دنیا رو نمی خوام طاهری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۷۸ به خدا با دست بسته ام کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۱۴ بعد از رفتنت ۲ علی لهراسبی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۱۳ بعد از رفتنت ۱ علی لهراسبی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۷۳ بردی از یادم علیرضا افتخاری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۵۰ باورم کن سهیل تهرانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۰۳ باور نمی کنم احسان خواجه امیری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۵۳ باور ندارم سهیل تهرانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۶۶ باور پیام مقامی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۲۴ بازارخرمشهر محسن چاووشی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۲۶ بابا حیدر فرمان فتحعلیان ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۷۶ با هر نفس پر میزنم کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۳۷ با تو باشم مهدی نیکخواه ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۸۰ ایران من محمد یاوری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۵۱ ای اکبرم داریوش رحیمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۱۱ ای آدما علیرضا اویسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۴۸ اگه برگردی ببینی حامد طاها ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۲۰ اگه باشی محمد اصفهانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۳۴ این حسین کیست ؟ کویتی پور ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۷۸ ای ایران غلامحسین بنان ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۴۹ انتظار سهیل تهرانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۷۲ انتظار علیرضا افتخاری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۸۲ انتظار مهرزاد خیری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۲۹ امشب شب عشق (ویژه عید غدیر خم ) محمود کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۲۲۸ الله الله توپناهی بر ضعیفان ۱ گروه سرود ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۴۴ الله سامی یوسف ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۴۱ السلام ای سربریده یا قتیل العبرات محمود کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۹۱ اسیری محسن چاوشی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۶۰ از من بگذر علیرضا قربانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۶۴ از سرزمینهای شمالی اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۲۱۳ اربعین فخری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۷۳ ابوالفضل شیرین ترین یار حسین کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۵۴ أخرین حرف سهیل تهرانی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۰۷۰ آهنگ بیکلام ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۶۰ آنشرلی اقتباسی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۲۱۲ آقای من دنیای من هلالی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۷۴ آقام علی مظلومه کریمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۲۰۹ آقام آقام طاهری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۳۷ آسمون غریب مصطفی یگانه ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۴۱ آسمون حامدطاها ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۶۵ آروم نشد با حرفام ادریس منصوری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۱۵۵ آروم آروم سهراب پاکزاد و امیر طبری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۲۰۸ آرام جان لیلا علیمی ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۳۰۲۰۴ آتش شهرام ناظری ۳۰ روز ۵۰۰۰ ریال
۱۰۱۷۲ آبروی عالم طاهری ۳۰

* خرید آهنگ

مشترکین با استفاده از یکی از روشهای ۱٫ پیام کوتاه (SMS) ،۲٫ تلفن گویا(IVR)، ۳٫ سایت آوای انتظار همراه اول (rbt.mci.ir// :http) می توانند نسبت به خرید آهنگ (با قیمت هر آهنگ ماهیانه ۵۰۰۰ریال) اقدام نمایند.

۱- پیام کوتاه (SMS)

مشترکین می توانند جهت دریافت کدهای چند آهنگ پر متقاضی سرویس آوای انتظار یک پیام کوتاه بدون متن به شماره ۸۹۸۹ ارسال نمایند.

مشترکین به منظور خرید آهنگ می توانند ” کد آهنگ ” مورد نظر را بصورت لاتین به شماره ۸۹۸۹ ارسال نمایند.

برای مثال: ارسال کد آهنگ “۲۰۰۶۹ ” به شماره ۸۹۸۹٫

۲- تلفن گویا (IVR)

مشترکین می توانند برای خرید آهنگ با استفاده از گوشی تلفن همراه خود با سامانه اطلاع رسانی ۰۹۹۹۰ (بصورت رایگان) تماس گرفته و با انتخاب منوی خدمات غیرحضوری، سرویسهای جدید، سرویس آوای انتظار و فشردن کلید ۱، کد آهنگ مورد نظر خود را وارد نموده و سپس کلید مربع را انتخاب و خرید خود را تکمیل نمایند.

۳- پرتال (Portal)

ابتدا وارد سایت آوای انتظار (rbt.mci.ir) شده و از منوی ” ثبت نام ” برای دریافت نام کاربری و رمز عبور اقدام نمایند. برای این منظور شماره تلفن همراه را وارد می نمایند. یک پیام کوتاه حاوی رمز عبور برای مشترک ارسال میگردد .سپس وارد سایت آوای انتظار همراه اول شده و پس از وارد نمودن نام کاربری (شماره تلفن همراه بدون ۰ مثال :۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹) و رمز عبور به صفحه اصلی وارد و پس از شنیدن آهنگ ها و انتخاب آهنگ مورد نظر ، دکمه خرید را کلیک نمایند.


دوشنبه ششم شهریور 1391 توسط هیئت جان نثاران |

طبقه بندی: کدهای اهنگ پیشواز مذهبی 

کد پیشواز ایرانسل کریمی

کد پیشواز ایرانسل کریمی

٤٤١١٧٣ از عشق همیشه مست مستم کریمی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٧٧ علی علی حیدر کریمی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢٢٣ سر میزنم از مستی کریمی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٢٣ گل گلزار زهرایی کریمی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٢٤ زینب یا زینب کریمی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٥٤ ذره ای میون دنیام کریمی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٨٨ بنده مهمونه کریمی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٥١٩ آمد ملاقات حضرت زهرا کریمی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٥٢٠ اسدالله ولی الله کریمی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٥٢١ آسمون دلم تیره و تاره کریمی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٥٣٣ سکوت تلخ کریمی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٥٦٨ من که کبوتر دلم کریمی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٦٣٧ گیسوی تو بهشتمه کریمی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٦٤٤ تو جمال کبریایی کریمی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٦٨٤ عشق من نفسم تو سینم اسیره کریمی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٥٥١١٥٢٧ اذن دخول کریمی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٥٥١١٥٢٨ یادم میاد کریمی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٥٥١١٥٢٩ دلم کبوتر حرمه کریمی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٥٥١١٥٣٠ قاصدک دل من کریمی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٥٥١١٥٣١ مرغ سعادت کریمی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز

ارسال کد به ۷۵۷۵


دوشنبه ششم شهریور 1391 توسط هیئت جان نثاران |

طبقه بندی: کدهای اهنگ پیشواز مذهبی 

کد پیشواز ایرانسل مقام معظم رهبری

کد پیشواز ایرانسل مقام معظم رهبری

4412050 مقام معظم رهبری توصيه به جوانان
441828 مقام معظم رهبری کجایند عمارها
4412428 مقام معظم رهبری وظيفه امروز ما
4412155 مقام معظم رهبری شور انقلابي
4412425 مقام معظم رهبری همت كنيم
4412426 مقام معظم رهبری خاصيت حركت الهي
4412421 مقام معظم رهبری 8سال جنگ سخت،8ماه جنگ نرم
4412422 مقام معظم رهبری فتنه يعني...
4412424 مقام معظم رهبری همت مضاعف و مايوس كردن دشمن
4412427 مقام معظم رهبری نظام براي مردم
4412044 مقام معظم رهبری اعتقاد به شهادت
4412045 مقام معظم رهبری ايستادگي ملت ايران
4412423 مقام معظم رهبری گناه بزرگ
4412046 مقام معظم رهبری ما راينا الا جميلا
4412052 مقام معظم رهبری فرهنگ چيست1
4412054 مقام معظم رهبری ملاك موافقت و مخالفت
4412051 مقام معظم رهبری عامل اصلي
4412049 مقام معظم رهبری طلايه داران جبهه
4412053 مقام معظم رهبری فرهنگ چيست
4412255 مقام معظم رهبری اتكا جوانان به خود
4412147 مقام معظم رهبری نقش جوانان در فتنه ي 88
4412043 مقام معظم رهبری عظمت ايران و شهدا
4412048 مقام معظم رهبری رمز پيروزي
4412150 مقام معظم رهبری بسيج و مجاهدت
4412141 مقام معظم رهبری تكاپو براي رسيدن به هدف
4412140 مقام معظم رهبری تلاش براي سربلندي ايران
4412047 مقام معظم رهبری رمز اقتدار ملتها
4412139 مقام معظم رهبری خطاب به جوانان
4412142 مقام معظم رهبری يكي از دو بهترين
4412146 مقام معظم رهبری در صحنه ماندن جوانان
4412143 مقام معظم رهبری اجر الهي
4412144 مقام معظم رهبری گشاده رو بودن مسولين
4412136 مقام معظم رهبری دشمن شناسي
4412135 مقام معظم رهبری بصير كيست
4412258 مقام معظم رهبری جهاد اسلامي
4412260 مقام معظم رهبری معناي امتحان
4412152 مقام معظم رهبری معناي بسيج
4412145 مقام معظم رهبری توفيق خدمت
4412151 مقام معظم رهبری فرداي ملت ايران
4412254 مقام معظم رهبری بسيج،بسيج دلها
4412138 مقام معظم رهبری جوان مسلمان ايراني
4412253 مقام معظم رهبری اساس دشمني با ايران
4412730 مقام معظم رهبری ما اسلامي هستيم 4
4412153 مقام معظم رهبری نشانه هاي ضعف دشمن
4412137 مقام معظم رهبری جوان
4412734 مقام معظم رهبری انقلاب و استقلال سياسي
4412154 مقام معظم رهبری شاخص براي بسيجيان
4412256 مقام معظم رهبری عيد قربان در كلام رهبر
4412508 مقام معظم رهبری مواظبت در تشخيص
4412733 مقام معظم رهبری انقلاب ما
4412505 مقام معظم رهبری اقتدار ملت ايران
4412731 مقام معظم رهبری ايران و قضيه ي هسته اي
4412504 مقام معظم رهبری بيداري همه اقشار
4412148 مقام معظم رهبری بسيج آيت الهي
4412259 مقام معظم رهبری خواسته ي اسلام
4412257 مقام معظم رهبری ايمان و ملت
4412149 مقام معظم رهبری بسيج و ايمني نظام
4412680 مقام معظم رهبری وحدت در كلام رهبري
4412506 مقام معظم رهبری اسلام،دين عدل
4412732 مقام معظم رهبری قانون اساسي
4412729 مقام معظم رهبری حكومت مردم سالاري
4412503 مقام معظم رهبری عكس العملهاي دشمنان
4412507 مقام معظم رهبری جمهوري اسلامي درسي براي ملتها
4412888 مقام معظم رهبری وظيفه ي مسلمانان
4412735 مقام معظم رهبری امام و كلمه جمهوري اسلامي
4412738 مقام معظم رهبری تفرقه،منافي با پيشرفت
4412889 مقام معظم رهبری آمريكا و مردم ملتها
4412890 مقام معظم رهبری درخشش انقلاب
4412737 مقام معظم رهبری مهمترين مساله انقلاب ما
4412886 مقام معظم رهبری با قرآن خود را بسازيد
4412736 مقام معظم رهبری همه چيز در اسلام
4412891 مقام معظم رهبری اساس مشكل در دنياي اسلام
4412887 مقام معظم رهبری ملت مستقل
4412894 مقام معظم رهبری جوان و نيروي جواني
4412893 مقام معظم رهبری ولادت نبي مكرم
4412892 مقام معظم رهبری اولين اثر وحدت اسلامي

ارسال کد به ۷۵۷۵


دوشنبه ششم شهریور 1391 توسط هیئت جان نثاران |

طبقه بندی: کدهای اهنگ پیشواز مذهبی 

کد پیشواز ایرانسل مهدي اکبري

کد پیشواز ایرانسل مهدي اکبري

٤٤١٦٥٦ یار مسافر من مهدی اکبری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٦٦٦ شیرین تر از عسل مهدی اکبری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٦٦١٩٨٧ علی مولا مهدی اکبری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٦٦١٩٨٨ علی یا حیدر مهدی اکبری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٦٦١٩٩٠ عصای دست مهدی اکبری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٦٦١٩٩١ آتش مهدی اکبری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٦٦١٩٩٤ بی تو می میرم مهدی اکبری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٦٦١١٠٠٧ هو علی حیدر1 مهدی اکبری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٦٦١١٠٠٨ هو علی حیدر2 مهدی اکبری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٦٦١١٠١٢ نمک مجلس عشاق مهدی اکبری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٦٦١١٠١٣ روزی که با دست عشق1 مهدی اکبری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٦٦١١٠١٤ روزی که با دست عشق2 مهدی اکبری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٦٦١١٠١٥ سقای حسین مهدی اکبری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٦٦١١٠١٦ سلام بر ساحت مهدی اکبری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٦٦١١٠٢٢ تقدیر مهدی اکبری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٦٦١١٠٢٥ ضامن آهو مهدی اکبری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٧٩١ امامم کریم و مهربان است مهدي اکبري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٨٧٤ آبروی اهل عالم مهدي اکبري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٨٦٧ دو يار آسماني مهدي اکبري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٨٦٩ نويد عشق مهدي اکبري ٢٥٠٠ ریال
٤٤١١٨٧٢ شكفته روي حيدر مهدي اکبري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٠٠٧ ببخش اگه... مهدي اکبري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٠٠٨ فداتم نوكر پسراتم مهدي اکبري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٠٠٩ فاطميه... مهدي اکبري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٠١٠ گريه كن مهدي اکبري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٠١١ جون تو جون بچه هام مهدي اکبري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٠١٢ خانومم مهدي اکبري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٠١٣ شكستند شاخه عمرم مهدي اکبري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٠١٤ سيلي نامرد مهدي اکبري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٠١٥ براي آخرين بار مهدي اکبري
٤٤١٤٣٥٧ عباس مهدي اکبري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٣٥٨ امير من،حسين مهدي اکبري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٣٥٩ به يادت مي مونم مهدي اکبري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٣٦٧ تمام آرزوي من مهدي اکبري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٣٦٩ تو مثل باروني مهدي اکبري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٣٧١ فداي نامت مهدي اکبري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٣٧٤ اومدم از راه دور مهدي اکبري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٣٧٧ گذر كن از اين حوالي مهدي اکبري ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٣٧٩ طلسم جمعه ها مهدي اکبري

ارسال کد به ۷۵۷۵


دوشنبه ششم شهریور 1391 توسط هیئت جان نثاران |

طبقه بندی: کدهای اهنگ پیشواز مذهبی 

کد پیشواز ایرانسل جواد مقدم

کد پیشواز ایرانسل جواد مقدم

٤٤١٦٤٥ دوباره دل بیقراره جواد مقدم ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٥٥١١٠٥٠ من به خال لبت جواد مقدم ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٥٥٥ تمام آرزويم جواد مقدم ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٥٥٦ تو راه جمكران جواد مقدم ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢٦٨٤ بي تو اي صاحب زمان جواد مقدم ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٢١٣ باز فاطميه جواد مقدم ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٢١٤ باز فاطميه2 جواد مقدم ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٢١٥ باز فاطميه3 جواد مقدم ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٢١٦ فصل عزاي مادر شد جواد مقدم ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٢٣٣ مادر سرود جاودانه ي عشق جواد مقدم ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٢٣٤ ام ابيها لايق تو جواد مقدم ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٢٣٥ ام ابيها سلام عليك جواد مقدم ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٢٣٦ سيلي به صورت جواد مقدم ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٢٤٢ مادر چرا چشمات جواد مقدم ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٥٢٤ مه روي تو جواد مقدم ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٢١٣ خال لبت جواد مقدم ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٣٣١١٥١٢ پابوس امام رضا جواد نادری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز

ارسال کد به ۷۵۷۵


دوشنبه ششم شهریور 1391 توسط هیئت جان نثاران |

طبقه بندی: کدهای اهنگ پیشواز مذهبی 

کد پیشواز ایرانسل حاج منصور ارضي

کد پیشواز ایرانسل حاج منصور ارضي

٣٣١٢٩٧ هستی من رفته از دست حاج منصور ارضی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٦٧٥ اربعین یعنی قدی از غم خمید حاج منصور ارضی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٦٧٧ ای قبله هدایت حاج منصور ارضی ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٦٥٠ یا حسین ای آرام دل حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٧٨٦ مدینه منزل قرآن حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٨٢٤ یا رضا عزیز زهرا حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٨٦٠ داغ رقیه دیده ام حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٨٦٦ ماه این الرجبیون حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٩٢٢ سلطان قلب من حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٠٩٩ گل رضا حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٤٨٦ سلام ماه خدا حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٥٥٧ سلام سلام ماه خدا حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٦٣٧ دو كوهه حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٧٧١ داغ صادق حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١١٧٧٦ سلام به غربت صادق حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢٠٠٢ دعاي عرفه حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢٠١٨ دعاي عرفه.اشتياق حسين حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢٠٦١ كفن پوشان زينب حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢٠٦٥ طفلان زينب حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢٠٦٧ زينبا جانم فدايت حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢٠٨٨ اي عمو حسين حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢٠٩١ پيش تو جان دهم حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢٠٩٤ در فكر عزيز زهرايم حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢٠٩٥ اي اسيرت هر دل آزاده حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢٠٩٧ كوفيان پيمان شكستند حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢١٠٢ مسلمت شد غريب حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢١٢٢ مهمان يك شبم حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢١٢٣ مهربان پدر حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢١٦١ قامت علي اكبر حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢١٦٩ بي ساقي حرم چه كنم حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢٣٠٣ سيد و ساجدينم حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٢٦٩٤ بيا دورت بگردم حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٠٢٨ هجر رخ يار حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٠٢٩ مهدي زهرا حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٠٣٠ نام تو مونس روانم حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٠٣١ نظر بر در ميدوزم حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٠٣٢ اميد ديدنت دارم هنوز حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٠٣٣ زهجران تو در دل ناله دارم حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٠٥٨ کو آن گل صحرایی حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٠٥٩ در حسرت ديدارت حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٠٦٠ در سوز غمش حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٠٦١ امسال به قيمتم بيافزا حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٠٦٢ كنار خانه ي دوست حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣١٤٣ اشكم شبيه خون جگر شد حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣١٤٤ بكش ناز دلم را حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣١٤٥ اي يوسف دل حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣١٤٦ هزار ناله به شوق تو حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣١٤٧ جلوه ي نور ازلي حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣١٤٨ كو آن مه عرفاني حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣١٤٩ نگار من حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣١٥٠ تو پرستار دلم باش حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣١٥٣ آرام دل شكستگان حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٥٥٥ وقتي خدا... حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٦٤١ تو اميري علي حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٨٣٤ دعاي وداع با ماه رمضان حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٠٠٣ رئيس مكتب زهرا حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٠٦١ ميخانه دگر جاي من نيست حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٤٥٣٠ همه غمبار حسينيم حاج منصور ارضي ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٤٤١٣٢٨ داغ سیلی حاج مهدی اکبری ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز

ارسال کد به ۷۵۷۵


دوشنبه ششم شهریور 1391 توسط هیئت جان نثاران |

طبقه بندی: کدهای اهنگ پیشواز مذهبی 

کد پیشواز ایرانسل حاج حسن خلج

کد پیشواز ایرانسل حاج حسن خلج

٦٦١١٢٢٤ روضه برای عباس حاج حبیب بردیده ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٦٦١١٢٢٨ ویرانه ام شد غرق نور حاج حبیب بردیده ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٢٢١١٣٢٠ زیارت عاشورا 1 حاج حسن خلج ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٢٢١١٣٢١ زیارت عاشورا 2 حاج حسن خلج ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٢٢١١٣٢٢ زیارت عاشورا 3 حاج حسن خلج ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز
٢٢١١٣٢٣ زیارت عاشورا 4 حاج حسن خلج ٢٥٠٠ ریال ٣٠ روز

ارسال کد به ۷۵۷۵


دوشنبه ششم شهریور 1391 توسط هیئت جان نثاران |

طبقه بندی: کدهای اهنگ پیشواز مذهبی هیئت جانثاران عاشورای حسینی در سال ۱۳۶۷ در شهرستان خمینی شهر تاسیس گردید

زمان برگزاری جلسات هفتگی سه شنبه شب هاست با تلاوت قران کریم توسط اعضایی هیئت شروع میشود و بعد ار ان دعایی توسل توسط مداحان(حاج کاظم رجایی و رسول رجایی و سید میرشفعی .رضایی .قیاصی. شفیعی) خوانده میشود وبعد دعایی توسل به ائمه سخنرانی زیبا و علمی توسط استاد شیخ عبدالرضا پیمانی انجام و درانتها اگر در ایام تولد به مولودی خوانی و در غیر این صورت با سینه زنی و دعا به اتمام میرسد.


پست الکترونیک

 

ادرس هفتگی هئیت
شهرستان تاریخی خمینی شهر(سده)
گالری عکس از حرم امام حسین
تیم فوتبال هیئت جانثاران
کدهای اهنگ پیشواز مذهبی
جمعه های انتظار
اشعار مذهبی
عکس های دسته عزاداری حضرت امام حسین(خوزان سال91)
فضائل حضرت علی(ع)
زندگی نامه معصومین
اس ام اس
کد اهنگ پیشواز ایرانسل
اس ام اس روز مادر +زن+زندگی

 

  

هفته چهارم تیر 1393
هفته سوم تیر 1393
هفته دوم خرداد 1393
هفته اوّل خرداد 1393
هفته چهارم اردیبهشت 1393
هفته سوم دی 1392
هفته دوم آذر 1392
هفته چهارم آبان 1392
هفته دوم آبان 1392
هفته چهارم شهریور 1392
هفته دوم شهریور 1392
هفته سوم مرداد 1392
هفته دوم مرداد 1392
هفته اوّل مرداد 1392
هفته سوم تیر 1392
هفته دوم تیر 1392
هفته چهارم خرداد 1392
هفته سوم خرداد 1392
هفته چهارم اردیبهشت 1392
هفته سوم اردیبهشت 1392
هفته اوّل اردیبهشت 1392
هفته سوم فروردین 1392
هفته سوم اسفند 1391
هفته اوّل بهمن 1391
هفته چهارم دی 1391
هفته سوم دی 1391
هفته دوم دی 1391
هفته اوّل دی 1391
هفته چهارم آذر 1391
هفته دوم آذر 1391
هفته اوّل آذر 1391
هفته چهارم آبان 1391
هفته سوم آبان 1391
هفته دوم آبان 1391
هفته اوّل آبان 1391
هفته اوّل مهر 1391
آرشيو

 

 

 

 

 

 

 

RSS 2.0

امار مداحی

بخش زندهپخش زنده حرم زیارت عاشوری
زیارت عاشورا کد دانشنامه عاشوری دانشنامه عاشورا ایام هفته ذکر روزهای هفته کد غیبت صلوات

 


مرجع قالبها و ابزارهای مذهبی
.:
By Ashoora.ir & Blog Skin